Studier

En populär debatt bland studenter är huruvida man pluggar så effektivt som möjligt. Vilken studiemiljö är lämpligast? Ska man plugga själv eller med studiekamrater? Är inlärningen bättre om man läser eller lyssnar? Frågorna man kan ställa sig är oändliga och svaren likaså. Ofta hör man ”Alla lär sig olika och bör därför plugga på det sättet som känns bäst för en själv” vilket är en väldigt bra beskrivning då sättet att bearbeta information varierar från individ till individ. Att hitta den perfekta studietekniken är dock lättare sagt än gjort för många men något som forskning visar är att anteckningar ökar sannolikheten för att memorera det inlärda.