image/svg+xml

Svenskt företag

image/svg+xml

Snabb leverans 2-5 arbetsdagar

Fri frakt över 279 kr

Klarna Payment Badge

Betala säkert med klarna

echo do_shortcode( '[free_delivery_text]');

Fri frakt över 279 kr

Om oss

Om SwePen

SwePen är en leverantör av högkvalitativa pennor med ett nischat sortiment som säljer till privat- och företagskunder.

Vi har flera olika modeller men fokuserar främst på friktionspennor – pennor med termokromisk färg som raderas med värmebildning. Inom denna kategori erbjuder vi suddbara bläck-, överstryknings, och märkpennor.

Handla snabbt och smidigt från shoppen, eller kontakta vår företagsavdelning kontakt@swefrix.se, som erbjuder specialanpassade lösningar för att möta dina unika företagsbehov.

Jönköping bro & spira

Om vår produkt

Swefrix friktionspenna använder termokromiskt bläck som blir transparent vid höga temperaturer (≥60°C) varpå ursprungsfärgen återkommer vid kylda tempertaurer (en stund i ≤ -10°C).

När pennans radertopp gnids mot en pappersyta bildas en omedelbar upphettning som skymmer bläcket. Den raderbara friktionspennan opererar alltså med friktion som omvandlar kinetisk energi till termisk energi.

Vi är ett svenskt bolag som drivs av ett team, vars visioner är att tillförse detaljhandeln med innovativa skivbordsprodukter till oslagbara priser.

Vi tror starkt att en avgörande faktor till att inlärning och memorering underlättas av att anteckna för hand och ett flertal studier verifierar detta. SwePen har därför tagit fram friktionspennor som optimerar och strukturerar dina anteckningar, dels via de högkvalitativa färgerna, men även med hjälp av det praktiska friktionssuddet som minskar kladdet i anteckningarna

Swepen - refill

About SwePen

Jönköping bro & spira

SwePen is a penstore that specializes in supplying high-quality pens to both private and corporate customers. Our niche range includes several different pen models, but we primarily focus on friction pens – these are pens with thermochromic ink that can be erased with heat. Within this category, we offer a variety of options, including erasable ink, highlighter, and marker pens.

You can shop quickly and easily at our penstore or get in touch with our corporate department at Kontakt@swefrix.se. Our corporate department provides customized solutions to meet the unique pen needs of businesses. Whether you’re looking for pens for personal use or for your company, SwePen is your go-to penstore for quality products and excellent service.

We are a Swedish company driven by a team whose vision is to provide innovative desk products to the retail industry at unbeatable prices through our pen store.

We strongly believe that taking notes by hand is a crucial factor in facilitating learning and memorization, and several studies confirm this. SwePen has therefore developed friction pens that optimize and structure your notes, partly through the high-quality colors, but also with the help of the practical friction eraser that reduces smudging in your notes.

Shop for our innovative desk products at our pen store, and take your note-taking game to the next level with SwePen. Whether you’re a student, professional, or just someone who loves quality pens, our pen store has everything you need to make your note-taking experience enjoyable and effective.

Swepen - refill

This will close in 0 seconds